gtag('config', 'AW-854031244');

Λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη

Λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη

Λαπαροσκοπική Βουβωνοκήλη
Η λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την χειρουργική διόρθωση της βουβωνοκήλης, ασχέτου του μεγέθους της, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υποτροπή της κήλης.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης

  • Η λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση, διόρθωσης της βουβωνοκήλης, εκτελείται μέσω τριών οπών (τρύπες) μεγέθους περίπου μισού εκατοστού η κάθε μία. Συνεπώς, το μέγεθος του χειρουργικού τραύματος στο κοιλιακό τοίχωμα είναι ενάμιση με δύο εκατοστά συνολικά. Στην περίπτωση της ανοιχτής επέμβασης, εκτελείται βουβωνική τομή, μεγέθους κατά μέσον όρο 8 – 10 εκατοστών. Συνεπώς, το χειρουργικό τραύμα στο κοιλιακό τοίχωμα θα είναι περίπου 4 – 5 φορές μεγαλύτερο.
  • Με την λαπαροσκοπική τεχνική, η διόρθωση της βουβωνοκήλης γίνεται προσεγγίζοντας το κοιλιακό τοίχωμα από μέσα, δηλαδή από την έσω πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος (αυτήν που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά) και όχι από την εξωτερική πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος δηλαδή αυτή που βρίσκεται κάτω από το δέρμα. Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζεται άμεσα το έσω βουβωνικό στόμιο, το οποίο αποτελεί και το σημείο εμφάνισης των βουβωνοκηλών.
    Στην ανοιχτή χειρουργική διόρθωση της βουβωνοκήλης, για να φτάσεις στο σημείο της κήλης πρέπει να ”κοπούν” φυσιολογικοί ιστοί που δεν πάσχουν, όπως για παράδειγμα το δέρμα, η απονεύρωση του έξω λοξού μυός κ.τ.λ Ενώ αντίθετα, στην λαπαροσκοπική διόρθωση της βουβωνοκήλης, η προσέγγιση του σημείου της κήλης είναι άμεση χωρίς να χρειάζεται η περιττή διατομή φυσιολογικών ιστών. Συνεπώς, η λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη ελαχιστοποιεί την κάκωση των ιστών, επιταχύνει την επούλωση και μειώνει σημαντικά τον μετεγχειρητικό πόνο.
  • Επιπλέον με την λαπαροσκοπική μέθοδο εξετάζονται διεξοδικά όλα τα ανατομικά στοιχεία που συνθέτουν τον βουβωνικό σωλήνα και ανάλογα με την κατάσταση τους είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πλέγμα μεγαλύτερης διάστασης, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία ενίσχυσή τους.
  • Επίσης σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης, η λαπαροσκοπική τεχνική επιτρέπει την ταυτόχρονη διόρθωση των κηλών από τις ίδιες οπές, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χειρουργική τομή, όπως θα ήταν αναγκαίο σε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση βουβωνοκήλης.

lap-hernia-1

Πως γίνεται το χειρουργείο της λαπαροσκοπικής βουβωνοκήλης;

Το χειρουργείο ξεκινάει με την χορήγηση της γενικής αναισθησίας από τον ειδικό αναισθησιολόγο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναισθησία δείτε εδώ

lap-hernia-2Αφού εξασφαλιστεί η αναισθησία του ασθενούς, εκτελείται μικρή τομή στον ομφαλό μέσω της οποίας εισάγεται το πρώτο τροκάρ στην κοιλιά. Μέσω ειδικής κάνουλας (που βρίσκεται πάνω στο τροκάρ) ακολουθεί η σταδιακή χορήγηση αδρανούς αερίου που οδηγεί στο ”φούσκωμα” της περιτοναϊκής κοιλότητας (δηλαδή του εσωτερικού της κοιλιάς) μέχρι μιας προκαθορισμένης πίεσης, συνήθως 12 – 14 mmHg. Το φούσκωμα της περιτοναϊκής κοιλότητας είναι απαραίτητο προκειμένου να διαταθεί το κοιλιακό τοίχωμα και να δημιουργηθεί έτσι, ο χώρος που χρειάζεται για την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης. Φυσιολογικά τα όργανα της κοιλιάς βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ χωρίς να αφήνεται ελεύθερος χώρος.

lap-hernia-3

Μόλις ολοκληρωθεί το φούσκωμα της κοιλιάς ακολουθεί η είσοδος του λαπαροσκόπιου, δηλαδή της ενδοσκοπικής κάμερας μέσω του πρώτου τροκάρ του ομφαλού.

Με την ενδοσκοπική κάμερα επισκοπείται το εσωτερικό της κοιλιάς και τα ενδοκοιλιακά όργανα ενώ η εικόνα εμφανίζεται στο μόνιτορ σε μεγέθυνση 1,5 έως και 2,5 φορές.

Ακολουθεί η είσοδος δύο ακόμα μικρότερων τροκάρ (διαμέτρου 0,5 εκατοστών) στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα δεξιά και αριστερά του ομφαλού.

Μέσω των τροκάρ αυτών εισάγονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης.

lap-hernia-4

Το πρώτο βήμα της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανεύρεση και επισκόπηση του έσω βουβωνικού στομίου.
Πρόκειται για το εσωτερικό στόμιο του βουβωνικού πόρου μέσω του οποίου περνάνε τα ορχικά αγγεία και ο σπερματικός πόρος προκειμένου να φτάσουν στον όρχη που βρίσκεται στο όσχεο.

Η παρατήρηση του βουβωνικού στομίου θα αποκαλύψει τον τύπο της βουβωνοκήλης, δηλαδή αν πρόκειται για λοξή βουβωνοκήλη ή για ευθεία βουβωνοκήλη, το μέγεθος της κήλης και την πιθανή παρουσία οργάνου (συνήθως επίπλουν ή εντέρου) που να εγκλωβίζεται μέσα στον σάκο της κήλης όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των περισφιγμένων βουβωνοκηλών.

lap-hernia-5lap-hernia-6

Κατά την διάρκεια της επέμβασης εκτελείται η διάνοιξη του τοιχωματικού περιτοναίου, η ανάταξη του σάκου της κήλης και η τοποθέτηση και καθήλωση του πλέγματος προκειμένου να ενισχυθεί το οπίσθιο τοίχωμα και να αποτραπεί η υποτροπή της βουβωνοκήλης.

lap-hernia-7

Στην συνέχεια το πλέγμα καλύπτεται με το τοιχωματικό περιτόναιο προκειμένου να εμποδιστεί η δημιουργία συμφύσεων με τα κοιλιακά όργανα.
Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώνεται με την αφαίρεση του ενδοκοιλιακού αερίου και την συρραφή των τριών οπών.
Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 40 λεπτά. Ο ασθενής οδηγείται στο θάλαμο νοσηλείας προκειμένου να ανανήψει από την αναισθησία. Λίγες ώρες αργότερα μπορεί να κινητοποιηθεί και να φάει ελαφρύ γεύμα. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και συνήθως χορηγούνται ήπια παυσίπονα για το πρώτο 24ώρο. Το πρωί της επόμενη ημέρας λαμβάνει εξιτήριο και επιστρέφει στην κατοικία του χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη φαρμακευτική αγωγή. Να σημειωθεί ότι, η κίνηση του σώματος και η βάδιση δεν προκαλούν κανένα ουσιώδη πόνο, ενώ μια μικρή ενόχληση μπορεί να εντοπίζεται στα σημεία των οπών.

lap-hernia-8

 

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα