Διαφραγματοκήλη – Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (Γ.O.Π.)

Διαφραγματοκήλη – Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (Γ.O.Π.)

Διαφραγματοκήλη, ονομάζεται η παθολογική κατάσταση που προκύπτει όταν, δια μέσω του διαφράγματος διέρχεται τμήμα του στομάχου ή/και του κατώτερου οισοφάγου, (που φυσιολογικά βρίσκονται στην κοιλιά) προς την θωρακική κοιλότητα. Η διαφραγματοκήλη αποτελεί την συνηθέστερη αιτία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και οισοφαγίτιδας.

Τι είναι το διάφραγμα;

Το διάφραγμα είναι ένας ισχυρός θολωτός μυς, που καταφύεται στο στέρνο, στα πλευρικά τόξα και στους πρώτους οσφυϊκούς σπονδύλους και χωρίζει το ανθρώπινο σώμα σε δύο διαφορετικές κοιλότητες.

Την θωρακική κοιλότητα, στην οποία βρίσκονται οι πνεύμονες, η καρδιά, ο οισοφάγος (θωρακική μοίρα) και τα μεγάλα αγγεία και

Την κοιλιακή κοιλότητα ή περιτοναϊκή κοιλότητα στην οποία βρίσκονται τα σπλάχνα όπως το τελικό τμήμα του οισοφάγου (κοιλιακή μοίρα) το στομάχι, το δωδεκαδάκτυλο, το λεπτό και το παχύ έντερο, το ήπαρ το πάγκρεας κτλ.

Το διάφραγμα ανήκει στους αναπνευστικούς μυς και κύρια λειτουργία του είναι να εκπτύσσει την θωρακική κοιλότητα προκειμένου να εισέρχεται ο αέρας στους πνεύμονες.

Στο διάφραγμα φυσιολογικά υπάρχουν ορισμένα ανοίγματα (οπές) μέσου των οποίον διέρχονται ανατομικά στοιχεία από τη θωρακική προς τη κοιλιακή κοιλότητα.

Έτσι ξεχωρίζουν τέσσερα τρήματα:

 • Το αορτικό τρήμα μέσο του οποίου διέρχεται η αορτή η άζυγος φλέβα και ο θωρακικός πόρος.
 • Το οισοφαγικό τρήμα μέσο του οποίου διέρχονται ο οισοφάγος και τα πνευμονογαστρικά νεύρα.
 • Το τρήμα της κάτω κοίλης φλέβας μέσο του οποίου διέρχεται η κάτω κοίλη φλέβα.
 • Το τρήμα του Morgagni από όπου διέρχονται τα άνω επιγάστρια αγγεία.

διαφραγματοκήλη

Τι είναι η διαφραγματοκήλη;

διαφραγματοκήλη

Διαφραγματοκήλη, είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία, ανατομικό στοιχείο που φυσιολογικά βρίσκεται στην κοιλιακή κοιλότητα, διέρχεται παθολογικά μέσο φυσιολογικού τρήματος του διαφράγματος στην θωρακική κοιλότητα.

Το 98% των κηλών του διαφράγματος είναι κήλες που αφορούν τον οισοφάγο και για αυτό ονομάζονται οισοφαγοκήλες.

Σχεδόν έχει καθιερωθεί χρησιμοποιώντας τον όρο διαφραγματοκήλη να εννοούμε την οισοφαγοκήλη.

Οισοφαγοκήλη είναι η παθολογική κατάσταση που προκύπτει όταν, μέσω του φυσιολογικού οισοφαγικού τρήματος διέρχεται τμήμα του στομάχου ή/και το κοιλιακό τμήμα του οισοφάγου.

 

Υπάρχουν τρεις τύποι διαφραγματοκήλης:

 • Ολισθαίνουσα οισοφαγοκήλη (διαφραγματοκήλη). Είναι η συνηθέστερη μορφή διαφραγματοκήλης. Στην κήλη αυτή το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, η καρδιοοισοφαγική συμβολή και τμήμα του στομάχου εισέρχονται μέσο του οισοφαγικού τρήματος στην θωρακική κοιλότητα.
 • Παραοισοφαγική οισοφαγοκήλη (διαφραγματοκήλη). Πρόκειται για κήλη κατά την οποία μέσο του οισοφαγικού τρήματος διέρχεται τμήμα του στόμαχού προς τη θωρακική κοιλότητα, ενώ η καρδιοοισοφαγική συμβολή είναι στη θέση της εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας.
 • Μικτή οισοφαγοκήλη (διαφραγματοκήλη). Είναι συνδυασμός ολισθαίνουσας και παραοισοφαγοκήλης όπου η συμπτωματολογία έχει σχέση τόσο με την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση όσο και με την πρόπτωση οργάνου στον θώρακα.

διαφραγματοκήλη διαφραγματοκήλη

Τι προκαλεί τη διαφραγματοκήλη;

Για την δημιουργία της διαφραγματοκήλης ενοχοποιούνται συνήθως η:

 • Η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Κάθε λόγος που προκαλεί μεγάλη και προτεταμένη αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης μπορεί να ευθύνεται για διαφραγματοκήλη. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η παχυσαρκία, η εγκυμοσύνη, η άρση βάρους είτε ως εργασιακή ανάγκη είτε ως άθληση, ο έντονος παροξυσμικός βήχας της βρογχίτιδας, οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις δυσκοιλιότητας.
 • Τα μεγάλα και πλούσια γεύματα προκαλούν μεγάλη διάταση του στομάχου και αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης με αποτέλεσμα να θέτουν τη βάση της νόσου.
 • Το γήρας και κατά συνέπεια η εξασθένηση των μυών και των συνδέσμων προδιαθέτει σε εμφάνιση της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης;

Η διαφραγματοκήλη αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με συνέπεια τα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης να είναι ίδια με εκείνα που προκαλεί η πάθηση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Επιπλέον συμπτώματα ειδικά της πάθησης είναι:

 • Πόνος στο στήθος που μοιάζει με τον στηθαγχικό πόνο της καρδιάς και πολλές φορές φοβίζει τους ασθενείς και τους οδηγεί σε καρδιολόγους. Εδικά μετά βαριά και πλούσια γεύματα.
 • Δυσφαγία. Δηλαδή δυσκολία στην κατάποση.
 • Αναιμία. Συνήθως είναι μικρές σιδηροπενικές αναιμίες που οφείλονται σε αιμορραγία ως επακόλουθο κάποιας διάβρωσης του στομάχου.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της διαφραγματοκήλης;

Θα πούμε και εδώ ότι, οι επιπλοκές της διαφραγματοκήλής εξαρτώνται από την εξέλιξη της νόσου που προκαλεί δηλαδή της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
Οι συνέπειες τις χρόνιας έκθεσης του οισοφάγους στο όξινο περιεχόμενο του στομάχου προκαλούν κυρίως δύο σοβαρές παθήσεις:

 • Την οισοφαγίτιδα. Που μπορεί να είναι από ήπιες διαβρώσεις του βλεννογόνου του οισοφάγου (οισοφαγίτιδα 2ου βαθμού) και να φτάνει μέχρι το έλκος την ίνωση και τις στενώσεις του οργάνου. (οισοφαγίτιδα 4ου βαθμού)
 • Τον οισοφάγο Barrett. Πρόκειται για μετάπλαση του φυσιολογικού οισοφαγικού βλεννογόνου σε εντερικό επιθήλιο. Ο οισοφάγος Barrett θωρείται προκαρκινικό στάδιο για αδενοκαρκίνωμα οιοσοφάγου.

Ποια είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης;

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης είναι ίδια με την θεραπευτική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
Περιλαμβάνει την συντηρητική – φαρμακευτική αγωγή. Δείτε: Ποια είναι η θεραπεία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμηση;
Σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής ή σε εμφάνιση επιπλοκών η χειρουργική θεραπεία είναι επιβεβλημένη. Σήμερα οι επικρατέστερη αντιπαλινδρομική επέμβαση είναι η Βραχεία και χαλαρή θολοπλαστική κατά Nissen (Short-Floppy-Nissen).

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα