Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Σήμερα η τεχνική της λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την χειρουργική αντιμετώπισης της οξείας σκωληκοειδίτιδας.
Όπως ήδη ισχύει, η τεχνική των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων τείνουν να αντικαταστήσουν της ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων εκτελείται μέσω 3-5 μικρών οπών μεγέθους 0,5 – 1 εκατοστό. Στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής η επέμβαση εκτελείται μέσω τριών οπών ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και μέσω μόνο μιας ομφαλικής οπής με την μέθοδο της Single-Port Appendectomy.

1 2

3

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής;

Η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή έχει όλα τα γνωστά πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργείων, (ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, ταχύτερη ανάρρωση, περιορισμός του χειρουργικού τραύματος, περιορισμός των χειρουργικών λοιμώξεων, σημαντικός περιορισμός της ιστικής βλάβης κ.α.)

Ειδικότερα η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή συγκρινόμενη με την ανοιχτή επέμβαση πλεονέκτη στα ακόλουθα σημεία:

  • Ανεύρεση και αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης ακόμα και όταν εντοπίζεται σε έκτοπη θέση (οπισθοτυφλικά, ενδοπυελικά, παρακολικά) χωρίς να χρειάζεται επέκταση της χειρουργικής τομής, όπως μπορεί να απαιτηθεί στην ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.
    Αρκετά συχνά η σκωληκοειδής απόφυση εντοπίζεται σε έκτοπη ανατομική θέση. Σε ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις, σε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, είναι απαραίτητο η επέκταση της χειρουργικής τομή και η εκτέλεση δύσκολων χειρουργικών χειρισμών. Αντίθετα, στην λαπαροσκοπική επέμβαση υπάρχει μια πλήρη και ενδελεχή απεικόνιση όλης της περιτοναϊκής κοιλότητας που επιτρέπει, αφενός την ανεύρεση της έκτοπης θέσης και αφετέρου την αφαίρεση της σκωληκοειδούς χωρίς περεταίρω χειρισμούς.
  • Πληρέστερος έλεγχος της περιτοναϊκής κοιλότητας για συνυπάρχουσες παθήσεις. Ειδικότερα η λαπαροσκοπική επέμβαση επιβάλλεται σε ασθενείς που παρά τον πλήρη εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο δεν έχει αποδειχτεί με σιγουριά ότι αιτία των συμπτωμάτων είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παθήσεων που μπορεί να μιμείται την σκωληκοειδίτιδα χωρίς αυτή να πάσχει. Χαρακτηριστικά αναφέρω την μεσεντέριο λεμφαδενίτιδα, την ελκώδη κολίτιδα, την μεκέλειο απόφυση, την έκτοπη κύηση, την ενδομητρίωση κ.α
    Η λαπαροσκόπηση επιτρέπει την επισκόπηση όλης της κοιλιάς και την αναγνώριση της πραγματικής αιτίας των συμπτωμάτων καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων χειρουργικών χειρισμών χωρίς τομές.
  • Είναι ασφαλέστερη σε παχύσαρκα άτομα, και σε ασθενείς με διαταραχές επούλωσης. Ειδικότερα σε παχύσαρκους ασθενής με μεγάλο πάχος υποδόριου λίπους η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή έχει απόλυτη ένδειξη, διότι μηδενίζει τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις του υποδορίου, εκτελείτε χωρίς την ανάγκη μεγάλων τομών, αποφεύγεται η πιθανότητα μετεγχειρητικής κήλης, επιτρέπει την ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, και ελαχιστοποιεί της μετεγχειρητικές επιπλοκές.
  • Ταχύτερη αποκατάσταση της εντερικής κινητικότητας και μείωση των μετεγχειρητικών συμφύσεων. Η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή εκτελείται με λεπτά εργαλεία χωρίς να προκαλούνται βλάβες στους γύρω ιστούς και το περιτόναιο. Για τον λόγω αυτό δεν προκαλούνται ουσιώδεις συμφύσεις και η κινητικότητα του εντέρου επανέρχεται άμεσα.

Πώς γίνεται η λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής;

Η λαπαροσκοπική επέμβαση εκτελείται μέσω τριών μικρών οπών. Η πρώτη βρίσκεται στο ύψος του ομφαλού και έχει μέγεθος 1 εκ , η δεύτερη βρίσκεται στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα στο ύψος του ομφαλού με διάμετρο 0,5-1εκ, και η τρίτη οπή τοποθετείτε υπερηβικά με διάμετρο 0,5εκ . Συνεπώς το συνολικό χειρουργικό τραύμα είναι μόλις 2 -2,5εκ.

Η επέμβαση αρχίζει με την είσοδο του λαπαροσκοπίου. Πρόκειται για κάμερα υψηλής ευκρίνειας με μεγέθυνση της εικόνας. Μέσω της κάμερας γίνεται λεπτομερής έλεγχος όλης της περιτοναϊκής κοιλότητας και των ενδοκοιλιακών οργάνων.

Αναγνωρίζεται η σκωληκοειδής απόφυση, διαπιστώνεται η φλεγμονή του οργάνου ή σε αντίθετη περίπτωση, αναζητείται η αιτία των ενοχλήσεων.
Στην περίπτωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας, ακολουθεί η τοποθέτηση των υπόλοιπων δύο τροκάρ (θήκες) μέσω των οποίων εισέρχονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Η επέμβαση εκτελείται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί κατά μέσω όρο περίπου 40-60 λεπτά. Η μετεγχειρητική πορεία είναι σχεδόν ανώδυνη, ενώ τέσσερεις ώρες μετά το χειρουργείο, ο ασθενής κινητοποιείται και μπορεί να σιτισθεί με ελαφρά υδρική διατροφή. Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 24ωρη και λαμβάνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα. Μετά σύντομης μετεγχειρητικής ανάρρωσης 2-3 ημερών, οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Η επόμενη επίσκεψη στον γιατρό είναι μετά 7-8 ημέρες για την αφαίρεση των ραμμάτων.

4

Τι είναι η λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή μονήρους οπής;

Single-Port Appendectomy.

Πρόκειται για μια εξέλιξη των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων που στοχεύει στην περαιτέρω μείωση των οπών του δέρματος. Η τεχνική αυτή ονομάζεται S.I.L.S από τα αρχικά των λέξεων (Single Incision Laparoscopic Surgery).
Η τεχνική S.I.L.S συνίσταται στην διενέργεια των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μέσω μόνο μιας οπής που γίνεται συνήθως στην πτυχή του ομφαλού. Ουσιαστικά πρόκειται για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούν ως μοναδική πύλη εισόδου στην περιτοναϊκή κοιλότητα, την φυσιολογική πτύχωση του ομφαλού.

5Στην περίπτωση της λαπαροσκοπικής σκωληκοειδεκτομής εκτελείται τομή μεγέθους περίπου 1,5-2εκ στο ύψος του ομφαλού, μέσω τις οποίας τοποθετείται ειδικός υποδοχέας (port) ο οποίος έχει τρία ξεχωριστά κανάλια εργασία δια μέσω των οποίων εισάγονται ειδικές λαπαροσκοπικές λαβίδες για την διενέργεια της επέμβασης. Οι λαπαροσκοπικές αυτές λαβίδες, είναι εξελιγμένα αρθρωτά εργαλεία που έχουν την δυνατότητα να κάμπτονται και να περιστρέφονται ταυτόχρονα.

Η καινοτομία της νέας τεχνικής έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επέμβασης και επιπλέον μειώνει ακόμα περισσότερο την τομή του δέρματος προσφέροντας ακόμα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

 

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα