Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική;

Είναι τεχνολογικά προηγμένη χειρουργική τεχνική, με την οποία είναι δυνατόν να εκτελούνται το μεγαλύτερο μέρος των χειρουργικών επεμβάσεων, χωρίς τις τομές της κλασικής χειρουργικής. Έτσι, ενώ στην κλασική ή ανοιχτή χειρουργική η επεμβάσεις γίνονται με την χρήση μικρών ή μεγαλύτερων τομών του κοιλιακού τοιχώματος, στην λαπαροσκοπική χειρουργική ο χειρουργός εκτελεί την επέμβαση μέσω μικρών οπών διαμέτρου 0,5 έως 1,5 εκ. Η λέξη λαπαροσκόπηση η οποία είναι και ο διεθνής όρος της τεχνικής αυτής, είναι Ελληνική, και προέρχεται από τις λέξεις λαπάρα που σημαίνει κοιλιά και σκοπώ που σημαίνει βλέπω.

Από πότε εφαρμόζεται η λαπαροσκοπική τεχνική;

Παρ’ ότι, η ιδέα της χειρουργικής επέμβασης χωρίς την εκτέλεση τομών, είναι παλιά και διαχρονική πρόκληση στην χειρουργική επιστήμης. Η λαπαροσκόπηση εξελίχτηκε και καθιερώθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα αποτελώντας την σημαντικότερη εξέλιξη της χειρουργικής επιστήμης. Η εξέλιξη της είναι παράλληλη της τεχνολογικής ανάπτυξης ενώ αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. Ήδη, τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί νέες τεχνικές, όπως η λαπαροσκοπική μέθοδος SILS (Single Incision Lap-band Surgery) και φυσικά η ρομποτική χειρουργική. Η καθιέρωση πάντως των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και η εξέλιξη τους αρχίζει από το 1990 και μετά.

Πώς γίνεται μια λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση;

Μέσο μιας μικρής τομής στο κοιλιακό τοίχωμα, περίπου ενός εκατοστού, εισάγεται στην κοιλία μια τηλεσκοπική κάμερα, το λαπαροσκόπιο, ενώ ταυτόχρονα η κοιλιακή κοιλότητα φουσκώνει με διοξείδιο του άνθρακα. Στην συνέχεια γίνονται άλλες 2-4 τομές του μισού εκατοστού, από τις οποίες εισάγονται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία ανάλογα με το είδος της επέμβασης που πρόκειται να γίνει. Όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί κατά την διάρκεια της επέμβασης καταγράφονται από την κάμερα και προβάλλονται στο μόνιτορ.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης;

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων είναι η μειωμένη ως και ελάχιστη ιστική βλάβη που προκαλείται στον οργανισμό. Αφού ο χειρουργός οδηγείται άμεσα στο προσβεβλημένο όργανο αποφεύγοντας τις μεγάλες χειρουργικές τομές της κλασικής χειρουργικής. Το πλεονέκτημα αυτό συνεπάγεται κυρίως τα ακόλουθα:

 • Μηδαμινή απώλεια αίματος, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, ταχεία μετεγχειρητική ανάρρωση και έξοδο από το νοσοκομείο την επόμενη μέρα του χειρουργείου.
 • Σχεδόν εξάλειψη των επιπλοκών που σχετίζονται με το τραύμα, όπως ουλές, διαπύηση, μετεγχειρητική κήλη και χρόνιος πόνος.
 • Μείωση των μετεγχειρητικών συμφύσεων και άρα της επιπλοκής του συμφυτικού ειλεού.
 • Μειωμένη επιβάρυνση της νεφρική, ηπατικής, αναπνευστικής και καρδιαγγειακής λειτουργίας των ασθενών. Με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εκτέλεση δύσκολων επεμβάσεων σε επιβαρημένους ασθενείς.
 • Μείωση του χρόνου της χειρουργικής επέμβασης και συνεπώς μείωση της διάρκειας της αναισθησίας.

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά;

Σήμερα, ο μεγαλύτερος αριθμός των επεμβάσεων της κλασικής χειρουργικής έχει καθιερωθεί να εκτελούνται λαπαροσκοπικά. Περίπου το 70% των ανοιχτών επεμβάσεων εκτελούνται πλέον λαπαροσκοπικά ενώ σε αυτό έχει συμβάλλει η κατασκευή πολύπλοκων και εξειδικευμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων. Οι συνηθέστερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
 • Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος με τη χρήση ειδικού πλέγματος όπως λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη, μηροκήλη κ.λπ.
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της διαφραγματοκήλης και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκία
 • Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων για την αντιμετώπιση συμφυτικού ειλεού
 • Διαγνωστική λαπαροσκόπηση με σκοπό την διερεύνηση του κολιακού πόνου, την λήψη βιοψιών, την σταδιοποίηση νεοπλασματικών παθήσεων κ.λπ.
 • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων
 • Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή
  Λαπαροσκοπική κολεκτομή
 • Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή
  Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή

Ποιες εξελίξεις αναμένονται στην λαπαροσκοπική χειρουργική;

Διαχρονικός σκοπός της χειρουργικής επιστήμης είναι η μείωση του ιστικού τραύματος στον οργανισμό και η στοχευόμενη αντιμετώπιση του χειρουργικού προβλήματος. Για τον σκοπό αυτό η λαπαροσκοπική τεχνική εξελίσσεται ακολουθώντας την αιχμή της τεχνολογικής προόδου. Σήμερα ήδη εφαρμόζεται η τρισδιάστατη απεικόνιση της ενδοκοιλιακής χώρας, η λαπαροσκοπική μέθοδος SILS (Single Incision Lap-band Surgery) και η ρομποτική χειρουργική ενώ πληθώρα εξελιγμένων λαπαροσκοπικών εργαλείων αντικαθιστούν τα παλαιότερα χρησιμοποιώντας τεχνολογία R-F και M-W.

Δείτε εικόνες Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής