gtag('config', 'AW-854031244');

Υδροκήλη

Υδροκήλη

Υδροκήλη ονομάζεται η παθολογική συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι. Συνήθως αφόρα τον ένα και πολύ σπανιότερα και τους δύο όρχεις. Η συλλογή του υγρού μπορεί να είναι μικρή ή μεγαλύτερη και εκδηλώνεται με προοδευτική διόγκωση και αίσθημα βάρους του όσχεου.

υδροκήλη

Οι όρχεις ανατομικά βρίσκονται μέσα στο όσχεο (τη σακούλα δηλαδή που τους εμπεριέχει) και περιβάλλονται από χιτώνα που ονομάζεται ιδίως ελυτροειδής. Ο χιτώνας αυτός αποτελείται από δύο πέταλα, το ένα πέταλο βρίσκεται σε επαφή με τον όρχι και το άλλο βρίσκεται σε επαφή με το τοίχωμα του όσχεου. Μεταξύ των δύο πετάλων φυσιολογικά υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα υγρού, η οποία παράγεται και επαναρροφάται συνεχώς, ώστε η ποσότητά του να παραμένει σταθερή. Η αύξηση της ποσότητας του υγρού μεταξύ των δύο πετάλων του ελυτροειδή χιτώνα ονομάζεται υδροκήλη. Με απλά λόγια, υδροκήλη ονομάζουμε την συλλογή υγρού γύρω από τον όρχι. Η συγκέντρωση του υγρού μπορεί να είναι μικρή ή μεγαλύτερη, να αφορά τον ένα μόνο όρχι ή σπανιότερα και τους δύο. Στην περίπτωση της υδροκήλης, ο όρος κήλη είναι καταχρηστικός, αφού στην ουσία δεν πρόκειται για κήλη (δηλαδή προβολή ενδοκοιλιακού οργάνου δια μέσο του κοιλιακού τοιχώματος) αλλά για συλλογή υγρού γύρο από το όρχι.

υδροκήλη

Ποια είναι τα αίτια της υδροκήλης;

Υδροκήλη μπορεί να εμφανιστεί στην εμβρυική ή την παιδική ηλικία αλλά και αργότερα κατά την ενήλικη ζωή.

Αρχικά οι όρχις βρίσκονται μέσα στην κοιλιά του εμβρύου και σταδιακά κατεβαίνουν στο όσχεο προ το τέλος της εγκυμοσύνης. Κατά την κάθοδο του ο κάθε όρχις περιβάλλεται από το πέταλο του ελυτροειδή χιτώνα και φτάνει μέσα στο όσχεο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας σάκος μεταξύ του όσχεου και του όρχι που περιέχει υγρό. Φυσιολογικά μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής ο αυχένας του σάκου κλείνει (άρα διακόπτεται η επικοινωνία της κοιλιάς με τον όρχη) και η ποσότητα του υγρού απορροφάται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα είτε την ατελή σύγκληση του αυχένα του σάκου (επικοινωνούσα υδροκήλη) είτε την παραμονή υγρού γύρο από τον όρχι λόγω μη απορρόφησής του. Στην περίπτωση αυτή έχουμε την υδροκήλη της βρεφικής ηλικίας.

υδροκήλη

Στους ενήλικες η εμφάνιση της υδροκήλης μπορεί να οφείλεται σε φλεγμονή του όρχι ή της επιδιδυμίδας, σε τραυματισμό από άμεση πλήξη του οσχέου, είτε να οφείλετε σε καρκίνου του όρχι. Να σημειωθεί ότι, τις περισσότερες φορές, στις υδροκήλες των ενηλίκων δεν ανευρίσκεται σαφής αιτιολογικός παράγοντας. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την ιδιοπαθή υδροκήλη των ενηλίκων.

Ποια είναι τα συμπτώματα της υδροκήλης;

Συνήθως, η μόνη ένδειξη της υδροκήλης είναι η ανώδυνη διόγκωση του ενός ή σπανιότερα και των δύο όρχεων. Γενικά η συλλογή του υγρού είναι σταδιακή και εμφανίζεται ως προοδευτική ανώδυνη διόγκωση που γίνεται αντιληπτή με την πάροδο του χρόνου. Αν η διόγκωση φτάσει να γίνει αρκετά μεγάλη, δημιουργεί αίσθημα δυσφορίας και ίσως πόνο λόγω του αυξημένο βάρους του όρχι. Συνήθως, η υδροκήλη είναι εντελώς ακίνδυνη και, εφόσον δεν πάρει σημαντικές διαστάσεις, δεν επηρεάζει τη γονιμότητα. Ωστόσο, είναι άκρος απαραίτητο να διερευνηθεί η αιτία της υδροκήλης και να αποκλεισθούν σοβαρότερες υποκρύπτουσες παθήσεις όπως η φλεγμονή ή καρκίνος των όρχεων. Για τον λόγω αυτό, σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε διόγκωση του όρχι θα πρέπει να εξετάζεται από τον γιατρό.

Πως γίνεται ή διάγνωση της υδροκήλης;

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση από τον γιατρό, στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκούν, για να τεθεί η διάγνωση της υδροκήλης. Επίσης κατά την κλινική εξέταση η τοποθέτηση μιας φωτεινής πηγής (φακός) στο όσχεο θα δείξει αν η διόγκωση του όρχι οφείλεται σε συλλογή υγρού ή όχι. Από τις απεικονιστικές εξετάσεις το υπερηχογράφημα των όρχεων θα επιβεβαίωση την διάγνωση της υδροκήλης και θα αποκλείσει άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν διόγκωση του οσχέου.

Ποια είναι η θεραπεία της υδροκήλης;

Για την υδροκήλη της βρεφικής ηλικίας και εφόσον δεν προκαλείται πολύ μεγάλη διόγκωση του όρχι, προτείνεται η απλή παρακολούθηση, διότι συνήθως η υδροκήλες αυτές εξαφανίζεται μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής.

Για την υδροκήλη των ενηλίκων και εφόσον δεν είναι μεγάλη προτείνεται επίσης παρακολούθηση για διάστημα 3 έως 6 μηνών αφού είναι πιθανή η απορρόφηση του υγρού. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σπάνιες οι υποτροπές και η επανεμφάνιση υδροκήλης.

Για μεγάλες ή υποτροπιάζουσες υδροκήλες θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Η χειρουργική επέμβαση εκτελείται μέσο μικρής δερματικής τομής στο όσχεο και περιλαμβάνει την αναστροφή ή πτύχωση του ελυτροειδή χιτώνα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον νέα συλλογή υγρού. Η επέμβαση γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία, διαρκεί περίπου 30 λεπτά και δεν απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Η παρακέντηση της συλλογής και η αναρρόφηση του υγρού με βελόνα δεν αποτελεί θεραπευτική μέθοδο, αφού οδηγεί σε προσωρινή και μόνο ανακούφιση, μια και τα ποσοστά επανεμφάνισης της υδροκήλης είναι μεγάλα. Παρακέντηση του υγρού της υδροκήλης μπορεί να γίνει για διαγνωστικούς μόνο λόγους.

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα