Μέθοδος THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)

Μέθοδος THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)

Τι είναι η μέθοδος THD ή αλλιώς διαπρωκτική απολίνωση αιμορροϊδικών αγγείων

Η χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων με την μέθοδο THD (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization) ή αλλιώς διαπρωκτική απολίνωση αιμορροϊδικών αγγείων αποτελεί μια από τις νεότερες μεθόδους αντιμετώπισης των αιμορροΐδων. Η THD παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά το 2006 και πήρε έγκριση από τον Αμερικανικό FDA τον Ιούλιο του 2008. Ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται από της αρχές του 2009. Η μέθοδος φέρει διεθνώς την ονομασία THD ή HAL (Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation).

Η μέθοδος THD βασίζεται στην εύρεση των αγγείων που τροφοδοτούν τις αιμορροΐδες και την εκλεκτική απολίνωσή τους με απορροφήσιμο ράμμα. Μετά την διακοπή της παθολογικής αιμάτωσης, οι αιμορροϊδικοί όζοι ισχαιμούν και σταδιακά υποστρέφονται.

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένο πρωκτοσκόπιο στην άκρη του οποίου έχει τοποθετηθεί συσκευή υπερήχων ( Doppler ). Το πρωκτοσκόπιο εισάγεται στο ορθό, πάνω από την ανατομική θέση της οδοντωτής γραμμής. Με την βοήθεια της ενσωματωμένης συσκευής υπερήχων ανευρίσκονται τα παθολογικά αγγεία που τροφοδοτούν τους διατεταμένους αιμορροϊδικούς όζους. Μετά την ανεύρεση των παθολογικών αιμορροϊδικών αγγείων, ακολουθεί η απολίνωση τους με ειδικά απορροφήσιμα ράμματα. Με το ίδιο ράμμα μπορεί να γίνει και η ανάρτηση των προσπιπτουσών αιμορροΐδων, οι οποίες καθηλώνονται στην φυσιολογική ανατομική τους θέση (αιμορροϊδοπηξία).

μέθοδος THDΤο ειδικό πρωκτοσκόπιο εισάγεται στον δακτύλιο.
2

Με την ενσωματωμένη συσκευή Doppler ανευρίσκονται τα παθολογικά αγγεία που τροφοδοτούν με αίμα τον αιμορροϊδικό όζο. Ακολουθεί η απολίνωση των αιμορροϊδικών αγγείων με ραφή.

μέθοδος THD

Μετά την απολίνωση των αιμορροϊδικών αγγείων ακολουθεί η αιμορροϊδοπηξία. Δηλαδή η ανάρτηση και καθήλωση των αιμορροϊδικών όζων στην φυσιολογική τους ανατομική θέση.

μέθοδος THD

Μετά την διακοπή της παθολογικής αιμάτωσης, οι αιμορροϊδικοί όζοι ισχαιμούν και σταδιακά υποστρέφονται.

Η μέθοδος THD εξασφαλίζει μια γρήγορη, αναίμακτη, οριστική και ανώδυνη θεραπεία των αιμορροΐδων χωρίς καθόλου τομές. Η επέμβαση εκτελείται με αναισθησία τύπου μέθης, ενώ ο μέσος χρόνος υλοποίησης της είναι περίπου μισή ώρα. Μετά την επέμβαση ο ασθενής νοσηλεύεται για λίγες ώρες και στην συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα. Μετεγχειρητικά δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα ή φαρμακευτική αγωγή.

5

Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται κυρίως για αιμορροΐδες δευτέρου και τρίτου βαθμού καθώς και για αιμορροΐδες που εμφανίζουν αιμορραγία. Η μέθοδος δεν ενδείκνυται για αιμορροϊδοπάθεια τετάρτου βαθμού, για εξωτερικές αιμορροΐδες καθώς και για αιμορροϊδοπάθειες που συνοδεύονται με πρόπτωση του βλεννογόνου του ορθού.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου THD είναι τα ακόλουθα:

  • Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος, όταν εφαρμόζεται σε ενδεδειγμένο στάδιο αιμορροϊδοπάθειας.
  • Έχει άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε αιμορραγούσες αιμορροΐδες.
  • Η επέμβαση δεν απαιτεί εκτομή ιστού και συρραφές, παρά μόνο την εκλεκτική απολίνωση των παθολογικών αιμορροϊδικών αγγείων.
  • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος.
  • Εκτελείται χωρίς γενική αναισθησία, η διάρκεια της δεν ξεπερνά την μισή ώρα και δεν χρειάζεται νοσηλεία.
  • Η λειτουργία του εντέρου και της αφόδευσης επανέρχονται άμεσα και κυρίως αναίμακτα και ανώδυνα
  • Δεν απαιτεί ιδιαίτερη μετεγχειρητική φροντίδα ή φαρμακευτική αγωγή.
  • Ο ασθενής επιστρέφει στην εργασία του την επόμενη κιόλας ημέρα.

 

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα