Πολύποδες χοληδόχου κύστης

Πολύποδες χοληδόχου κύστης

Οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης είναι αθροίσεις κυττάρων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τοίχωμα της χοληδόχου κύστης και δημιουργούν σχηματισμούς, δηλαδή επάρματα του επιθηλίου διαφορετικού μεγέθους.

Η πλειοψηφία των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης είναι καλοήθεις, εντούτοις ορισμένοι πολύποδες και κυρίως τα αδενώματα είναι δυνατόν να εξαλλαχθούν σε καρκίνο. Συνεπώς η ανεύρεση πολύποδα στην κύστη, άσχετα αν προκαλεί συμπτώματα ή όχι, θα πρέπει πάντα να διερευνάτε και από τον ειδικό γιατρό.

Πως ταξινομούνται οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης;

Οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης διακρίνονται σε καλοήθεις πολύποδες όπως είναι, οι χοληστερινικοί πολύποδες (60%), και οι φλεγμονώδεις πολύποδες (10%) που δεν εξαλλάσσονται σε καρκίνο και σε εκείνους που μπορεί να εξελιχθούν στο κακόηθες αδενωκαρκίνωμα της χοληδόχου κύστης, όπως οι αδενομυωματώδεις πολύποδες (25%) και οι αδενωματώδης πολύποδες (5%).

  • Χοληστερινικοί πολύποδες ή αλλιώς ψευδοπολύποδες. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για πολύποδες αλλά για συσσώρευση κρυστάλλων χοληστερίνης. Είναι οι συχνότερη πολύποδες της χοληδόχου κύστης και αφορούν το 60% των πολυπόδων της. Το μέγεθος τους κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά μέχρι και ένα εκατοστό. Δεν μεταβάλουν το σχήμα και το μέγεθος τους, συνήθως είναι πολλαπλοί σε όλο το τοίχωμα της χολής και δεν εξελίσσονται σε καρκίνο. Ωστόσο οι πολλαπλοί χοληστερινικοί πολύποδες μπορούν να δημιουργήσουν κρίσεις χολοκυστίτιδας λόγω του ερεθισμού του τοιχώματος της χολής
  • Φλεγμονώδεις πολύποδες. Είναι ο τρίτος σε συχνότητα τύπος πολυπόδων της χοληδόχου κύστης, αφού αφορά το 10% των συνολικών ευρημάτων. Και οι φλεγμονώδεις πολύποδες όπως και οι χοληστερινικοί δεν εξελίσσονται σε καρκίνο της χοληδόχου κύστης. Τις περισσότερες φορές οι φλεγμονώδεις πολύποδες συνυπάρχουν με λιθίαση ή μικρολιθίαση της χοληδόχου κύστης.
  • Αδενομυωματώδεις πολύποδες. Οι πολύποδες αυτοί αφορούν το 25% των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης. Συνήθως είναι μονήρεις, μεγέθους 10- 20mm και εμφανίζονται σαν πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστεως κυρίως στον πυθμένα της. Η αδενομυωμάτωση της χοληδόχου κύστης αφορά κυρίως της μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ μπορεί να είναι τμηματική και να προκαλεί ακόμα και στένωση του αυλού της κύστης. Η αδενομυωμάτωση θεωρείται προκαρκινική κατάσταση και προδιαθέτει σε εμφάνιση καρκίνου της χοληδόχου κύστης.
  • Αδενωματώδης πολύποδες. Οι πολύποδες αυτοί αφορούν το 5% των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης. Συνήθως είναι μονήρεις και έχουν μέγεθος από 10mm μέχρι 20mm. Αδενωματώδης πολύποδες με μέγεθος μεγαλύτερο των 10mm είναι ύποπτοι για κακοήθεια, ενώ όταν το μέγεθος τους ξεπερνά 15mm είναι συνήθως κακοήθης και αφορούν διηθητικό καρκίνωμα της χοληδόχου κύστης.

Έχουν συμπτώματα οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης;

Κατά κανόνα οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης δεν προκαλούν συμπτώματα και η ανακάλυψη τους αποτελεί τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα. Παρόλα αυτά, αρκετά συχνά οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν ήπια δυσπεπτικά ενοχλήματα, μία με δύο ώρες μετά το φαγητό και ακαθόριστο αίσθημα βάρους στο επιγάστριο ή ακόμα και αίσθημα μετεωρισμού, δηλαδή πρήξιμο στην κοιλιά. Η παρουσία πολλαπλών χοληστερινικών πολυπόδων είναι δυνατόν να προκαλέσει κρίσεις χολοκυστίτιδας, ενώ οι παρουσία φλεγμονωδών πολυπόδων συνήθως συνυπάρχει με χολολιθίαση.

Πως θα διαγνώσω τους πολύποδες της χοληδόχου κύστης;

Μέθοδος εκλογής για την διάγνωση των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης είναι ο υπέρηχος άνω κοιλίας. Είναι μια μέθοδος φτηνή, ασφαλείς και απόλυτα ακριβής για την διάγνωση και την παρακολούθηση των πολυπόδων της χολής. Η υπερηχογραφική μελέτη δίνει αρκετά στοιχεία που σχετίζονται με την μορφολογία και πιθανόν τον τύπο του πολύποδα. Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

Το μέγεθος του πολύποδα. Πολύποδες λίγων χιλιοστών είναι μάλλον αθώοι ενώ πολύποδες άνω του ενός εκατοστού πρέπει να θεωρούνται ύποπτοι.

Ο αριθμός των πολυπόδων. Πολλαπλοί πολύποδες λίγων χιλιοστών που εκτείνονται σε όλη την έκταση της χοληδόχου κύστης αφορούν συνήθως τους χοληστερινικούς πολύποδες. Αντίθετα μεγάλος μονήρης πολύποδας αφορά συνήθως τους αδενωματώδεις πολύποδες.

Η μεταβολή του μεγέθους ενός πολύποδα. Η προοδευτική αύξηση του μεγέθους ενός πολύποδα σε διαδοχικές υπερηχογραφικές μετρήσεις αφορά τους αδενωματώδης και τους αδενωμυωματώδης πολύποδες.

Η εστιασμένη πάχυνση του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης, μπορεί να αφορά αδενομυωμάτωση του τοιχώματος.

Η παρουσία λίθων ή λάσπης και η συνύπαρξη πολύποδα της χοληδόχου κύστης αποτελούν επιπρόσθετο κριτήριο χειρουργικής αφαίρεσης της χολής.

Η αξονική ή μαγνητική τομογραφία της χοληδόχου κύστης συμβάλουν μόνο συμπληρωματικά στην υπερηχογραφική διερεύνηση του τύπου των πολυπόδων της χοληδόχου κύστης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο υπέρηχος θέτει την διάγνωση του πολύποδα και προσδιορίζει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά – όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως – που τον χαρακτηρίζουν, ωστόσο δεν μπορεί να διαγνώσει με ασφάλεια τον ιστολογικό τύπο του πολύποδα και άρα την μετέπειτα εξέλιξή του. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά αν πρόκειται για ένα ακίνδυνο χοληστερινικό πολύποδα ή αν πρόκειται για έναν μικρό αδενωματώδη πολύποδα με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής.

Έχω πολύποδα στην χοληδόχο κύστη πρέπει να αφαιρέσω την χολή μου;

Το ερώτημα αυτό αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στην καθημερινή ιατρική πράξη. Όπως έχω αναφέρει, ο υπέρηχος θέτει την διάγνωση της ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων πολυπόδων, καθώς και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν μπορεί να εξασφαλίσει με σιγουριά τον ιστολογικό τύπο του πολύποδα και άρα την συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, μονήρης πολύποδας της χοληδόχου κύστης μεγέθους άνω των 6 – 10mm σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Επιπλέον, πολύποδες που αναπτύσσονται στον αυχένα της κύστης ή παρουσιάζουν μεταβολή του μεγέθους τους σε δύο διαδοχικές υπερηχογραφικές απεικονίσεις, επίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Η παρακολούθηση της μεταβολής του μεγέθους ενός πολύποδα με την χρήση του υπερήχου δεν εξασφαλίζει πάντα την καλοήθεια ενός πολύποδα. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσει, που η κυτταρική μετάλλαξη σε ένα αδενωματώδη ή αδενομυωματώδη πολύποδα συμβαίνει μέσα στην κυτταρική μάζα χωρίς να συνοδεύεται με άμεση μεταβολή του μεγέθους σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον που να είναι εμφανής στην υπερηχοτομογραφική απεικόνιση.

Η πρόταση μας είναι, πολύποδες χοληδόχου κύστης -ειδικότερα μονήρεις- μεγέθους άνω τον 6mm με ή χωρίς παρουσία λίθων ή λάσπης και σε ασθενείς άνω των 50 ετών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προγραμματισμένη χειρουργικής επέμβαση λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής.

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα