Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Αφαίρεση της χοληδόχου κύστης

Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – Αφαίρεση της χοληδόχου κύστης

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, αποτελεί σήμερα παγκοσμίως, την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο χειρουργικής αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης, συνδυάζοντας όλα τα οφέλη των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων και ταυτόχρονα το καλύτερο αισθητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Η χολοκυστεκτομή είναι μία από τις συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα προηγούμενα χρόνια, η χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, αντιμετωπίζονταν με “ανοιχτή” χειρουργική επέμβαση, που σημαίνει τομή στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλίας, μια εβδομάδα νοσηλείας, μετεγχειρητικό πόνο και ανάρρωση μετά αρκετές εβδομάδες.

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Σήμερα με την εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, το 95% των χολοκυστεκτομών εκτελείται λαπαροσκοπικά. Αυτό σημαίνει 4 πολύ μικρές οπές στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, νοσηλεία μίας ημέρας, ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην εργασία τις επόμενες 3-4 ημέρες.

Τι είναι η χολή;

Η χολή είναι ένα κίτρινο-πράσινο υδατικό διάλυμα διαφόρων οργανικών και ανόργανων συστατικών, των οποίων η αναλογία διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται κυρίως, από τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου.
Η σύνθεση της χολής γίνεται στο ήπαρ, όπου καθημερινά παράγονται 600 με 1500ml χολής η οποία και στην συνέχεια απεκκρίνεται(διοχετεύεται) στο δωδεκαδάκτυλο μέσω των χοληφόρων αγγείωνπερισσότερα

Τι είναι η χοληδόχος κύστη;

Η χοληδόχος κύστη είναι ένας «ασκός», με χωρητικότητα περίπου 20-30 ml σε σχήμα αχλάδι, μέσα στον οποίο αποθηκεύεται η χολή που παράγεται στο ήπαρ. Ανατομικά η χοληδόχος κύστη βρίσκετε «κολλημένη» στην κάτω επιφάνεια του ήπατος.περισσότερα

Πέτρες στην χολή – Χολολιθίαση;

Χολολιθίαση είναι η πάθηση που οφείλεται στην δημιουργία και παρουσία λίθων (χολόλιθοι) εντός της χοληδόχου κύστης. Η χολολιθίαση είναι μια από τις ποιο συνηθισμένες παθήσεις και αφορά κυρίως γυναίκες, ηλικίας άνω των 40 ετών.
Υπολογίζεται ότι, από την νόσο πάσχει περίπου το 15-20% του Δυτικού πληθυσμού.περισσότερα

Τι είναι η χολοκυστίτιδα;

Είναι η βαρεία οξεία μικροβιακή φλεγμονή της χοληδόχου κύστης. Οφείλεται σε παρατεταμένη απόφραξη του κυστικού πόρου από λίθο (πέτρα) που βρίσκεται μέσα στην χοληδόχο κύστη. Μετά την απόφραξη του κυστικού πόρου, τα μικρόβια που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στην χοληδόχο κύστη αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται, με τον τρόπο αυτό αυξάνουν τον αριθμό τους, παράγουν εξωτοξίνες, καταστρέφουν τον βλεννογόνο της κύστης και προκαλούν βαρεία φλεγμονή σε όλο το όργανοπερισσότερα

Πως γίνεται η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ;

Η επέμβαση εκτελείται πάντα υπό γενική αναισθησία. Στην αρχή εκτελείται μικρή υπομφάλιος τομή 1 εκ. μέσω της οποίας εισάγεται το πρώτο trocar.
Πρόκειται για εδικό υλικό, που χρησιμεύει στην είσοδο των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της επέμβαση.

Ακολουθεί το πνευμοπεριτόναιο, δηλαδή το “φούσκωμα” της κοιλιάς με συνεχή χορήγηση αέρα διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διάταση της κοιλιάς, προκειμένου να αποκολληθεί το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα από τα ενδοκοιλιακά όργανα και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την χειρουργική επέμβαση.

Στην συνέχεια εισάγεται το λαπαροσκόπιο (πρόκειται για κάμερα έμμεσου φωτισμού μέσω της οποίας απεικονίζεται το εσωτερικό της κοιλιάς σε μεγέθυνση του οπτικού πεδίου 10-15 φορές περίπου). Ακολουθεί η τοποθέτηση δύο trocars των 5 mm στο δεξιό πλάγιο του κοιλιακού τοιχώματος και ενός trocar των 10mm στο επιγάστριο.

Στην αρχή ο χειρουργός ελέγχει όλη την κοιλιά και τα ενδοκοιλιακά όργανα για την αναγνώριση πιθανών παθήσεων, σχετικών ή άσχετων με την χοληδόχο κύστη. Ακολούθως εστιάζεται στην χοληδόχο κύστη προκειμένου να παρασκευάσει και να αναδείξει το όργανο και την ανατομία του.

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Στο επόμενο στάδιο ακολουθεί η παρασκευή και η αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων που αφορούν τον κυστικό πόρο, την κυστική αρτηρία, την πορεία του
χοληδόχου πόρου και πιθανών την δεξιά ηπατική αρτηρία. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ο χειρουργός οφείλει να αναγνωρίσει και να λάβει ειδική μέριμνα για ανατομικές παραλλαγές ή ιδιαιτερότητες της περιοχής που σχετίζονται άμεσα με την αποφυγή κακώσεων του χοληδόχου πόρου ή των αγγειακών στοιχείων. Να σημειωθεί ότι το 78% των μετεγχειρητικών επιπλοκών αφορά σε βλάβες το χοληδόχου πόρου.

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Όταν αναγνωριστεί πλήρως η θέση των ανατομικών στοιχείων ακολουθεί η διατομή του κυστικού πόρου (πρόκειται για τον σωλήνα που ενώνει την χοληδόχο κύστη με τον χοληδόχο πόρο) και η απολίνωσή του με λαπαροσκοπικά κλιπς. Όμοιος, απολινώνεται και διατέμνεται η κυστική αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα την χοληδόχο κύστη.

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

Τέλος ακολουθεί η αποκόλληση της χοληδόχου κύστης από την κοίτη του ήπατος. Η κύστη τοποθετείται σε ειδικό σάκο ((Endo Bag) και αφαιρείται από την κοιλιά μέσα από την ομφαλική τομή. Τα τραύματα του δέρματος συρράπτονται ενδοδερμικά με απορροφήσιμο ράμμα.

Πόσο ασφαλής είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, υπάρχουν επιπλοκές ;

Υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι ασφαλέστερη της “ανοιχτής” χειρουργικής επέμβασης, με σαφώς μικρότερο αριθμό επιπλοκών και ταχύτερη ανάρρωση. Συγκριτικά λοιπόν, η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί σήμερα παγκοσμίως την μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση των παθήσεων της χοληδόχου κύστης.
Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές. Εντούτοις το ποσοστό των επιπλοκών αυτών στα χέρια έμπειρων λαπαροσκόπων δεν υπερβαίνει το 0,5%.

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης προκαλεί κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό μου;

Όχι, η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης υποκαθίσταται μέσω της εζυμικής επαγωγής του ήπατος σε διάστημα τριών εβδομάδων. Κύρια λειτουργία της χοληδόχου είναι η αποθήκευση της χολής που παράγεται στο ήπαρ και η χρησιμοποίησή της κατά την πέψη των τροφών. Η αφαίρεση της χολής γίνεται αντιληπτή από τον οργανισμό και επάγει το ήπαρ προκειμένου να μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της χολής που χρειάζεται για την πέψη της τροφής κατά την διάρκεια του γεύματος.

Εξάλλου, η προβληματική χοληδόχος κύστη δεν συνεισφέρει ουσιαστικά στην ομοιόσταση του οργανισμού, ενώ εκ του αντιθέτου, μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως η χολοκυστίτιδα και η παγκρεατίτιδα. Συμπερασματικά, η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, όταν υπάρχουν ενδείξεις, είναι περισσότερο μια προληπτική επέμβαση προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.

Έχω λίγους μικρούς λίθους στην χολή μου πρέπει να χειρουργηθώ;

Η απάντηση είναι απολύτως ναι.

Η παρουσία ακόμα και ενός μικρού λίθου είναι λόγος προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης. Οι παρουσία μικρών λίθων στην χοληδόχο κύστη συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα μετανάστευσης (μετακίνησης) των λίθων μέσο του κυστικού πόρου στον χοληδόχο πόρο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο λίθος παραμένει στον χοληδόχο πόρο αυξάνει το μέγεθος του και οδηγεί σε χοληδοχολιθίαση. Ακόμα χειρότερα μπορεί εύκολα να εισβάλει στο φύμα του vater να αποφράξει (έστω και μερικώς) των παγκρεατικό πόρο και να οδηγήσει σε παγκρεατίτιδα.

Έχω λάσπη στην χολή μου πρέπει να χειρουργηθώ;

Και εδώ η απάντηση είναι ναι.

Η παρουσία λάσπης είναι ένδειξη ότι η χοληδόχος κύστη είναι ήδη λιθογόνος, η εμφάνιση της λιθίασης είναι θέμα χρόνου. Επιπλέον, η παρουσία λάσπης μπορεί πάλι και ανάλογα των διατροφικών συνηθειών να οδηγήσει σε όλες τις πιθανές επιπλοκές της λιθίασης της χοληδόχου κύστης. Σε ανθρώπους που παρουσιάζουν λάσπη στη χοληδόχο κύστη προτείνεται διατροφή μειωμένων λιπαρών, μείωση της χοληστερόλης του αίματος και απώλεια βάρους, ενώ συστήνεται προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Έχω πολύποδα στην χοληδόχο κύστη πρέπει να χειρουργηθώ;

Σε αρκετούς ασθενείς, ως τυχαίο υπερηχογραφικό εύρημα, ανακαλύπτεται η παρουσία ενός ή σπανιότερα περισσοτέρων πολυπόδων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι πολύποδες τις χοληδόχου κύστης δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα, η ανεύρεση τους είναι τυχαία, ενώ σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της χολολιθίασης. Υπάρχουν δύο είδη πολυπόδων της χοληδόχου κύστης.

  • Οι χοληστερινικοί πολύποδες οι οποίοι είναι καλοήθεις και οφείλονται σε εναπόθεση χοληστερόλης στο τοίχωμα της χοληδόχου κύστεις. Οι πολύποδες αυτοί συνήθως συνοδεύονται με μικρούς ή μεγαλύτερους χοληστερινικούς λίθους και η διάμετρός τους δεν ξεπερνά τα 10mm
  • Οι αδενωματώδεις πολύποδες οι οποίοι είναι θηλώματα του βλεννογόνου της χοληδόχου και έχουν πιθανότητα να εξαλλαχτούν και να οδηγήσουν σε καρκίνο της χοληδόχου κύστης. Υπερηχογραφικά μοιάζουν με τους χοληστερινικούς πολύποδες και το μέγεθος τους κυμαίνεται από 5 έως 10 mm.

Με τον υπερηχογραφικό έλεγχο δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε αν ένας πολύποδας που εντοπίζεται στην χοληδόχο κύστη είναι χοληστερινικός ή αδενωματώδης. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται για ένα ακίνδυνο χοληστερινικό πολύποδα ή αν πρόκειται για έναν αδενωματώδη πολύποδα με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής. Για τους λόγους αυτούς κάθε πολύποδας στην χοληδόχο κύστη πρέπει να αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης και ιστολογικό έλεγχο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι, ο ετήσιος υπερηχογραφικός έλεγχος για την παρακολούθηση του μεγέθους ενός πολύποδα δεν είναι μέτρο πρόληψης και ούτε μπορεί να προβλέψει μια κακοήθη εξαλλαγή, αφού η κακοήθης εξαλλαγή ενός αδενωματώδου πολύποδα μπορεί να συμβεί χωρίς καμία αλλαγή στο μέγεθος ή την μορφολογία του.
Συμπερασματικά λοιπόν, πολύποδας χοληδόχου κύστης σημαίνει χειρουργική αφαίρεση της χολής.

Πόσο χρόνο μένω στο νοσοκομείο και πότε μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου;

Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είναι μία με μιάμιση ώρα και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μίας ημέρας. Συνήθως οι ασθενείς προσέρχονται στο νοσοκομείο το πρωί της ημέρας που έχει προγραμματιστεί η επέμβαση χωρίς να έχουν λάβει τροφή από το προηγούμενο βράδυ. Την ίδια ημέρα με την εισαγωγή, πραγματοποιείται και ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος (εξετάσεις αίματος, καρδιολογική εκτίμηση, ακτινογραφία θώρακος).

Ακολουθεί η χειρουργική επέμβαση και ο ασθενείς οδηγείται στον θάλαμο νοσηλείας. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος και αφορά κυρίως τα σημεία των οπών για την είσοδο των trocars.

Σταδιακό ο ασθενής ανανήπτει από την αναισθησία που έχει λάβει ενώ μπορεί να κινητοποιηθεί λίγες ώρες μετά το χειρουργείο του (συνήθως 3-4 ώρες μετά) . Το απόγευμα της ίδιας ημέρας σιτίζεται με ελαφρά διατροφή και το πρωί της επόμενης ημέρας λαμβάνει εξιτήριο και μπορεί να επιστρέψει στην κατοικία του.

Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους 3-4 ημέρες μετά το εξιτήριό τους. Ενώ ασθενείς που έχουν χειρονακτική εργασία είναι καλό να επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά το πρώτο δεκαήμερο.

 

Δείτε εικόνες λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής

 

Διαβάστε σχετικά άρθρα