Εικόνες κιρσοί κάτω άκρων – ευρυαγγείες – τελαγγειεκτασίες – φλεβεκτασίες – μείζονα σαφηνής φλέβα

Εικόνες κιρσοί κάτω άκρων – ευρυαγγείες – τελαγγειεκτασίες – φλεβεκτασίες – μείζονα σαφηνής φλέβα