Βίντεο

Βίντεο

Αποφρακτικός ίκτερος , λόγω καρκίνου κεφαλής.

Λαπαροσκοπική ομφαλοκήλη με χρήση πλέγματος.

Λαπαροσκοπική ομφαλοκήλη με χρήση πλέγματος.

Οξεία σκωληκοειδίτιδα - Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Οξεία σκωληκοειδίτιδα - Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική αφαίρεση Μεκέλειου απόφυσης.

Οξεία σκωληκοειδίτιδα - Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση της "Κήλης Αθλητών" με χρήση πλέγματος