Βίντεο

Βίντεο

Λαπαροσκοπική αφαίρεση τερατώματος (Δερμοειδής) κύστη δεξιάς ωοθήκης

Ενδοσκοπική μέθοδος ERCP

Χειρουργική θεραπεία της κύστης κόκκυγα με laser.

New Treatment for Hemorrhoids

Λαπαροσκοπική βουβωνοκήλη με χρήση πλέγματος. (TAPP)

Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική Nissen

Χειρουργική θεραπεία της κύστης κόκκυγα με laser.

Torsional Ultrasound in Action